Ana Sayfa Sağlık 22 Ocak 2023 125 Görüntüleme

Obezite Cerrahisinde Yeni Periyot; Ameliyat İçin Uygunluk Kriterlerinde Obezite Derecesi Düşürüldü

21’inci yüzyılın en değerli sıhhat problemlerinden biri haline gelen obezite hastalığının insan hayatını 10 yıl kısaltabileceğini belirten Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Cihan Şahan, Aralık 2022’de Memleketler arası Obezite ve Metabolik Cerrahi Federasyonu (IFSO) ile Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği (ASMBS) ‘nin yayınladığı kılavuzdaki değişikliklerle ilgili değerli bilgiler verdi. Op. Dr. Şahan, kılavuzdaki en kıymetli değişikliğin obezite hastalığı olan bireylerde ameliyat önerilen kümelerin obezite derecesinin düşürülmesi olduğunu söyledi.  

Günümüzün pandemisi haline gelen ve büyükten küçüğe birçok insanı ilgilendiren obezitenin cerrahi tedavisi için IFSO ve ASMBS’nin ortak kılavuzunda beden kitle indeksine nazaran hesaplanan obezite derecelerinin bir derece aşağıya çekilmesi ameliyat olabilecek obezite hastalığı olan bireylerin oranını da arttırdı. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cihan Şahan, bu oranlarının aşağıya çekilmesinde; obezite cerrahisinin kilo kaybının yanı sıra eşlik eden kronik hastalıklarda gerilemeye, cerrahi komplikasyon oranlarının azalmasına ve ömür kalitesinde artışla elde edilen başarılı sonuçların tesirli olduğunu söyledi. 

Op. Dr. Cihan Şahan’ın hususla ilgili şu bilgileri verdi: “Daha evvel 3. derece obezite hastalığı olan bireylerde ek hastalık olup olmadığına bakılmaksızın cerrahi önerilmekte idi. Bu kılavuzda ise obezite hastalığı olan bireylerde 2. derece obezite hastalığı varsa yani beden kitle indeksleri 35-40 kg/m2 aralığında ise ek hastalık kuralı aranmaksızın ameliyat önerilmektedir. Ek hastalığı olan bilhassa diyabet ve hipertansiyon üzere kronik hastalık durumlarında 1. derecede obezite hastalığı olan bireylerde de ameliyat önerilmektedir.” dedi. 

“OBEZİTE TEDAVİ EDİLEBİLİR VE ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTIR” 

Dünya Sıhhat Örgütü’nün 2021 yılındaki bilgilerine nazaran obezitenin son 50 yılda yaklaşık 3 kat arttığına dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cihan Şahan “Bu raporda, 18 yaş ve üstü 1,9 milyardan fazla yetişkin fazla kilolu ve bunların 650 milyondan fazlasının obezite hastalığı olan bireyler olduğu belirtiliyor. Ayrıyeten 5-18 yaş ortası 340 milyon çocuk ve ergenin fazla kilolu yahut obez olduğu, buna ek olarak 5 yaş altı 39 milyon çocuğun fazla kilolu yahut obez olduğu gösteriliyor” diye konuştu. 

Obezitenin en temel sebebinin berbat beslenme alışkanlıkları ve fizikî aktivitenin kâfi seviyede yapılmaması olduğunun altını çizen Op. Dr. Cihan Şahan, “Ancak bilinmesi gereken nokta obezitenin tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık olduğudur. Makus beslenme alışkanlığına, şahısların küçük yaşlarda sıhhatsiz beslendiği, çevresel faktörlerin ve birtakım ruhsal nedenlerin de devreye girdiği birçok sebep eklenebilir. Obezite tedavisiyle asıl emelimiz ise hastalarımıza kilo verdirmek ve kiloyu belirli bir düzeyde tutmaktır. Bu sayede obeziteye bağlı gelişebilecek öbür komplikasyonların da önüne geçmiş oluruz.” tabirlerini kullandı.  

“HASTALARIN HANGİ TEDAVİ USULÜNÜ ALACAĞI PROFESYONEL BİR GRUP TARAFINDAN BELİRLENİR”  

Obeziteyi halk sıhhati sorunu olarak görmek ve bunun tedbirlerini evvelden almak gerektiğine değinen Op. Dr. Şahan, bahisle ilgili şöyle konuştu: 

“Obezite hastalığı olan bireylerin gereksinim duyduğu tedavi kapsamlı olarak ele alınmalı ve tecrübeli bir takım tarafından belirlenmelidir. Hangi hastanın cerrahi yahut endoskopik tedaviye hangi hastanın medikal tedaviye muhtaçlık duyduğu multidisipliner bir yaklaşımla tespit edilmelidir. Bu bağlamda cerrahi kararının da obezite ve metabolik cerrahi alanında tecrübeli grupların yer aldığı donanımlı merkezlerde alınması son derece kıymetlidir.”

“OBEZİTE İLE UĞRAŞ KISA VE SÜREKSİZ FORMÜLLERLE OLMAZ”

“Kilo sorunu yaşayan bireyler aslında bunun bir sorun olduğunu biliyorlar ve bu sorunun üstesinden gelmek için kendi belirledikleri farklı prosedürleri (diyet ve idman vs) deniyorlar. Bu denemeler kısa müddetli ve süreksiz tesir oluşturuyor” diye konuşan Op. Dr. Cihan Şahan kelamlarına şöyle devam etti: 

“İstenen tesir alınamayınca ümitsizlik ve görmezden gelme üzere durumlar sonucunda başarısız olabiliyor. Obezite ile uğraşta kıymetli olan kısa ve süreksiz formüller değildir. Hayat şekli değişikliği, yanlışsız beslenme ve idman ile uzun vadeli planlamalar yapmak gerekir. Bir çok sefer denenmesine karşın bireylerin muvaffakiyete ulaşamadığı durumları yani bireylerin kendi başlarına obezitenin üstesinden gelemediği durumları klinik obezite olarak tanımlayabiliriz. Uzun yıllar obezite ile uğraş eden bireylerin rastgele bir muvaffakiyete ulaşamadıkları ve bu durumun kendi başlarına üstesinden gelemedikleri durumlarda bizim hastalara dayanak olmamız gerekmektedir.”

“OBEZİTE TEDAVİSİNDE YOL HARİTASI BAŞTAN ÇİZİLMELİ”

Obezite merkezlerinin daha ulaşılabilir olması ve obezite hastalığı olan bireylerin bu merkezlere başvurması sonucunda profesyonel bir kıymetlendirme sonrası bir yol haritası çizilmesi ve bunun daima takiplerinin yapılması gerektiğine de işaret eden Op. Dr. Şahan,  

“Klinik obezite hastalığı” olarak tanımladığımız bu durum çok düzgün değerlendirilmeli cerrahi ve medikal yaklaşımlar belirlenmeli ve sonuç olarak ameliyat kararı verilen bireylere ameliyat gerekliliği ve aktifliği yanlışsız bir formda anlatılmalıdır. Klinik obezite hastalığında, 2. derece ve üzeri obezite olan bireylerde en faal metodun cerrahi olduğunu söyleyebilirim.” diye konuştu. 

“OBEZİTE CERRAHİSİNDE YENİ PERİYODA GİRİLDİ”

Uluslararası Obezite ve Metabolik Cerrahi Federasyonu (IFSO) ile Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği (ASMBS)’nin Aralık 2022’da yayınladığı ortak yeni kılavuz ile obezite alanında yeni bir periyoda girdiklerine işaret eden Op. Dr. Şahan, süreçle ilgili şunları kaydetti: 

“Obezite tedavisi için gelen hastalarımıza öncelikle obezitenin hangi derecede olduğunu kıymetlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıla kadar 3’üncü derecede obezite, yani beden kitle endeksi 40’ın üstünde olan hastalarda cerrahi endikasyon koyabiliyorduk. Lakin Aralık 2022 itibariyle yayınlanan yeni kılavuzda 2’nci derecede obezite, yani beden kitle endeksi 35’in üzerinde olan bireylerde de ek hastalık durumuna bakılmaksızın ameliyat önerilmektedir. Bununla birlikte ek hastalığı bulunan yani beden kitle endeksi 30-35 ortasında olan birinci derecede obezite hastalarında da ameliyatlar önerilmektedir. Bu klavuzun açıklanması ile birlikte obezite cerrahisinde yeni bir periyoda girildi.”

“BU KARARDA CERRAHİ TEDAVİDEN ELDE EDİLEN BAŞARILI SONUÇLAR DA ETKİLİ”

Böyle bir kararın alınarak klavuza girmesinde birkaç noktanın tesirli olduğunu belirten Op. Dr. Cihan Şahan, “Obezite cerrahisinde yaklaşık 60-70 yıldır uygulanan gastrik by-pass ve tekrar son 20 yıldır uygulanan tüp mide ameliyatlarından elde edilen başarılı sonuçlar değer arz ediyor. Dünyada salgın haline gelen obezitenin önlenmesinde cerrahinin en faal ve son yıllarda itimatla uygulanan teknikler haline gelmesi sebebiyle, obezite derecesinin aşağı çekilerek kılavuzların oluştuğunu düşünüyorum. Ayrıyeten kronik hastalıkların gerilemesindeki tesiri de değerlidir. Örnek olarak söylemek gerekirse, bilhassa ailesel olmayan diyabeti olan obezite hastalığı olan bireylerde obezite ameliyatı sonrası diyabetin yüzde 90’ların üzerinde gerilediği ve hatta ilaç kullanımlarının büsbütün bırakıldığını gösteren çalışmalar vardır.

“OBEZİTEYİ ÖNLEDİĞİMİZDE HAYAT MÜHLETİ UZUYOR” 

Op. Dr. Şahan, “Obezite hastalığı olan bireylerin normla kilolu bireyler ile kıyaslandığında obezite hastalığı olan bireylerin ortalama hayat müddetlerinin 10 yıl daha az olduğu gösterilmiştir. Obeziteyi önlediğimizde bu manada hem hayat mühleti uzuyor hem de obeziteye bağlı kronik hastalıkların bilhassa tansiyon, şeker ve kalp hastalığı üzere hastalıkların gerilediği ve ömür kalitesinin arttığını söylemek mümkün.” dedi.  

“HASTA AHENGİ, MUVAFFAKİYET ORANINI ARTIYOR” 

Obezite cerrahisinin muvaffakiyetinde multidisipliner yaklaşımın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Cihan Şahan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Hastanın ameliyat öncesi yeterli kıymetlendirilmesi ve ameliyat sonrasında da düzgün takip edilmesi gerekir.  Hastaların ruhsal olarak bu süreçlere hazır olması, ameliyat sonrası yeni bir ömür stilinin benimsenmesi, takip programlarına ve beslenme tekliflerine uymaları son derece kıymet teşkil etmektedir. Tecrübeli bir grubun olması gerektiği üzere ameliyat sonrası devirde hasta takipleri de değerli rol oynamaktadır. Tüm bu süreçleri ameliyat öncesinde hasta ile paylaşıyoruz. Ameliyat sonrası devirde hasta ne kadar ahenk sağlıyorsa, muvaffakiyet oranı da o oranda artıyor ve uzun yıllar kalıcı oluyor. Bu kalıcılığın sağlanması için ameliyattan sonraki 1 yıl hastalarımız yakından takip ediliyor sonrasında da yıllık takipler yapılarak bu takip müddeti 5 yıla kadar devam ediyor. Ameliyat öncesi, ameliyat periyodu ve ameliyat sonrası devri kapsayan tüm süreçleri tecrübeli ve koordineli bir takımla grup çalışması yaparak yürütüyoruz.”

 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

pinterest repin satın al
turkhacks.com hack forumu hacker sitesi gaziantep escort bayan gaziantep escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
Manavgat Escort tokat escort erbaa escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forumbabilbet bahis forum bahis forumu fethiye escort izmir escort izmir escort izmir escort karşıyaka escort hack forum hack forum warez scriptler warez scriptler casino siteleri