Ana Sayfa Ekonomi 14 Mart 2023 4 Görüntüleme

Küresel Yatırım Holding’in geliri 4 kat, FAVÖK`ü 6 kat artarken, net karı 1.2 milyar TL’ye ulaştı

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 14 ülkede faaliyet gösteren Küresel Yatırım Holding’in (GYH) 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Kümenin 2022 yılı konsolide gelirleri, bir evvelki yıla nazaran IFRIC 12 tesiri hariç tutulduğunda yaklaşık dörde katlayarak 1.8 milyar TL’den 7,2 milyar TL’ye ulaştı. Holding’in konsolide faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) da 2022 yılında yaklaşık 6 kat artarak 425 milyon TL’den 2.5 milyar TL düzeyine ulaştı. Küresel Yatırım Holding 2021 yılındaki 111 milyon TL’lik net ziyana karşılık, 2022 yılında 1.2 milyar TL konsolide net kar gerçekleştirdi.

Global Yatırım Holding İdare Konseyi Lideri ve CEO’su Mehmet Kutman, “Aslında bu yılı “Meyveleri toplama yılı” olarak da isimlendirebiliriz. Küme olarak, başta gaz ve liman işletmeciliği olmak üzere ana faaliyet kollarındaki performansımız; enflasyonun ve bütçe sayılarının üzerinde gerçekleşti ve büyümemiz devam etti. Covid 19’un finansal tesirlerini büsbütün geride bırakarak olağana döndük diyebiliriz. 2022 yılı Kümemiz açısından “Gaz” yılı oldu. 2023 yılını şimdiden “Liman” yılı ilan ediyorum” dedi. 

GYH Mali İşler Küme Lideri Ferdağ Ildır ise, “Net borç / FAVÖK 2021 sonunda konsolide bazda 11.6x iken 2022’de çeyrekler itibariyle gerileme kaydetmiş olup 2022 yıl sonunda 3.8x’e geriledi. Tüm liman kümesi hariç bakıldığında ise; Net Borç / FAVÖK 2021 sonunda 2.2x iken, 2022 yıl sonunda 0.9x’e geriledi” diye konuştu.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 14 ülkede faaliyet gösteren Küresel Yatırım Holding (GYH), 2022 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Covid-19’un tesirlerini geride bırakan Küresel Yatırım Holding’in performansındaki düzgünleşme, iş kollarının faaliyetlerinin güçlendirilmesine paralel olarak 2022’de süratli bir ivme kazandı. Küme gelirlerini, IFRIC 12 tesiri hariç tutulduğunda, bir evvelki yıla nazaran yaklaşık dört katlık artışla 1.8 milyar TL’den 7,2 milyar TL’ye çıkardı. Tüm iş kollarının güçlü katkısıyla büyük bir artış yaşanan konsolide gelire en çok katkıyı ise gaz ve liman iş kolları gerçekleştirdi. Holding’in konsolide FAVÖK’ü ise 2022 yılında yaklaşık 6 katlık artışla 425 milyon TL’den 2.5 milyar TL düzeyine ulaştı. Konsolide FAVÖK’e de en güçlü katkı limanlar ve gaz iş kolundan geldi.

1.2 milyar TL net kar gerçekleştirdi

Global Yatırım Holding, 2021 yılındaki 111 milyon TL’lik net ziyana karşılık, 2022 yılında 1.2 milyar TL konsolide net kar gerçekleştirdi. Kelam konusu kar sayısının içerisinde 736 milyon TL’si amortisman sarfiyatı ve 129 milyon TL’si kur farkı masrafı olmak üzere toplamda 865 milyon TL’lik nakit çıkışı gerektirmeyen masraflar yer aldı. 

Amortisman sarfiyatları, Türk Lirası’nın rezerv para üniteleri karşısında kıymet kaybetmesinin tesiriyle 2021 yılındaki 394 milyon TL’den 2022 yılında 736 milyon TL düzeyine yükseldi. Ortalama döviz kuru birebir kalsaydı, amortisman ve itfa sarfiyatları yaklaşık olarak 342 milyon TL daha düşük açıklanacaktı.

Grubun net faiz masrafı ise, 2021’de 276,5 milyon TL düzeyinden, 2022’de 627 milyon TL düzeyine yükseldi. Ortalama döviz kuru geçen yılki düzeyini korusaydı, net faiz masrafı 2022 yılında yaklaşık 239 milyon TL daha az gerçekleşebilecekti.

‘Her çeyrek olumlu kar elde ettik’

2022’nin enflasyonist baskılara ve zorlayıcı makroekonomik tesirlere karşın güçlü lakin başarılı bir geçiş yılı olduğunu anlatan Küresel Yatırım Holding İdare Konseyi Lideri ve CEO’su Mehmet Kutman, “Aslında bu yılı “Meyveleri toplama yılı” olarak da isimlendirebiliriz. Küme olarak, başta gaz ve liman işletmeciliği olmak üzere ana faaliyet kollarındaki performansımız; enflasyonun ve bütçe sayılarının üzerinde gerçekleşti ve büyümemiz devam etti. Covid 19’un finansal tesirlerini büsbütün geride bırakarak olağana döndük diyebiliriz. Covid 19 öncesi yani 2019 sayılarını da aşarak tüm yıl boyunca her çeyrekte müspet kar elde ettik. Tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza bu vesile ile teşekkür ediyorum” dedi.

11 milyonun üstünde yolcu hedefi

Kruvaziyer bölümünde güçlü talep ile birlikte 2023 yılında global bazda yolcu hacminin yaklaşık yüzde 15 artmasının beklendiğini tabir eden Kutman, şöyle devam etti: “Rezervasyon hacimleri artık 2019 düzeylerinin epeyce üzerinde ve 2023 rezervasyon hacmi tarihî ortalamaları yakalamış durumda. Mevcut rezervasyonlara bakarak, 2023 yılında limanlarımıza 11 milyonun üzerinde yolcu gelmesini beklediğimizi söyleyebiliriz. Liman ağımızı büyütmeye devam ettik ve mevcut durumda 14 ülkedeki 27 limanla Akdeniz, Karayipler ve Amerika, Asya, Afrika ve Kuzey Avrupa’dayız. Çeşitli coğrafyalara dağılarak mevsimsellik tesirini de büyük ölçüde ortadan kaldırdık. 2022 yılında yaklaşık 10 yeni limanla ilgili değerli adımlar attık ve 2023 yılında da limanlarla ilgili faal konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz. 2022 yılı Kümemiz açısından “Gaz” yılı oldu. 2023 yılını şimdiden “Liman” yılı ilan ediyorum.”

Hayat olağan işleyişine dönene kadar dayanak verecek

Herkes için çok ağır sonuçları olan bir sarsıntı felaketi yaşandığını hatırlatan Kutman, “46 binin üstünde hayatını kaybeden vatandaşımız var. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm ülkemize baş sıhhati diliyorum. Yararlılarımızın da bir an evvel sıhhatlerine kavuşmalarını temenni ediyorum. Küme olarak dayanaklarımıza devam edeceğimizi ve kalıcı katkılarda bulunmak üzere bir planlama içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Zelzele felaketinde liman kümesi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek hedefiyle portföyünde bulunan 27 limanda “Deprem Masaları” oluşturarak gemi yolcularının ülkemizdeki sivil toplum örgütlerine online bağış yapmalarına imkan sağlamıştır. Naturelgaz doğal afetin yaşandığı birinci günden itibaren bölgede tesislerinin olmasının verdiği avantajla, yaşanan doğalgaz kesintisi nedeniyle hastane ve sıhhat kuruluşlarına taşımalı doğalgaz temin ederek üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Holding olarak bölgedeki hayat olağan işleyişine dönene kadar dayanağa devam edeceğiz. Bölgede kalıcı olmasını düşündüğümüz konut, hastane, okul üzere projelerin içinde olmayı planlıyoruz” sözlerini kullandı.

‘Net Borç/FAVÖK çarpanında güçlü toparlanma’

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Küme Yöneticisi Ferdağ Ildır ise, “Bildiğiniz üzere, 2021 yılından beri süregelen borçluluğu azaltma stratejimiz doğrultusunda değerli gelişmeler kaydettik. Naturelgaz ve Consus Enerji’nin halka arzları, ticari liman Antalya’nın satışı, Holding düzeyinde geçen yıl gerçekleştirdiğimiz sermaye artışı ile yaratılan fonlar sayesinde; Holding solo borç ölçüsü son iki yılda dolar bazında yarı yarıya azaldı. Net borç / FAVÖK 2021 sonunda konsolide bazda 11.6x iken 2022’de çeyrekler itibariyle gerileme kaydetmiş olup 2022 yıl sonunda 3.8x’e geriledi. 244 milyon dolarlık Nassau borcu hariç tutulduğunda Net Borç / FAVÖK 2022 yılsonunda 2.8x düzeyindedir. Tüm liman kümesi hariç bakıldığında ise; Net Borç / FAVÖK 2021 sonunda 2.2x iken, 2022 yıl sonunda 0.9x’e geriledi” diye konuştu.

Naturelgaz’ın net karı 777 milyon TL’ye yükseldi

Naturelgaz 2022 yılında son derece güçlü bir performans sergiledi. Bu performansta Şirketin operasyonel kabiliyeti ve Kent Gazı iş kolu faaliyetlerindeki süratli büyüme tesirli oldu. Şirketin satış hacmi yüzde 12 artışla 228 milyon sm3’e ulaştı. 2021’den bu yana toplam satış hacmi içerisindeki hissesi giderek artan Kent Gazı iş kolu satışları, süratli büyümesini yıl boyunca sürdürdü. Kent Gazı iş kolu satış hacmi, 2022 yılında 2021 yılına nazaran yüzde 54 artışla 70,1 milyon Sm3 oldu. Naturelgaz’ın gelirleri, yüzde 441 artarak 3,7 milyar TL’ye ulaştı. Kent gazı ve Dökme CNG işkolları başta olmak üzere, artan satış hacmi ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan artış, toplam gelir artışına kıymetli oranda katkı sağladı.

Şirketin FAVÖK’ü ise, 2022 yılında 9’a katlanarak 892 milyon TL’ye ulaştı. Artan Kent Gazı satışları ile mevsimsellik tesirinin değerli ölçüde azalması, maliyetlerin aktif bir formda yönetilmesi oluşan fiyat farkı tesirleri ve optimizasyon çalışmaları FAVÖK büyümesine değerli katkı sağladı. Şirket solo finansallarına nazaran brüt kâr, 2021’e kıyasla yüzde 609 oranında artarak 972 milyon TL oldu. 2021 yılsonu şirket solo finansalları bazında 30 milyon TL olan vergi öncesi net kâr ise 2022 yıl sonu prestijiyle 777 milyon TL olarak gerçekleşti. Naturelgaz’ın 30 Eylül 2022 prestijiyle, 192,6 milyon TL olan net nakit fazlası fiyatı, 31 Aralık 2022 prestijiyle 335 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket ayrıyeten 9 Mayıs 2022 tarihinde 2021 yılına ait brüt toplam 35,8 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirdi.

Liman işletmeciliğinde 1 milyar TL’lik olumlu FAVÖK

Grubun liman işletmeciliği gelirleri IFRIC- 12 tesiri hariç tutulduğunda 2022 yılında Covid öncesi devir olan 2019’a kıyasla yüzde 160 artışla 1.7 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken; FAVÖK ise tıpkı periyotta yüzde 141 artışla 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Gemi filolarının büsbütün sefere dönmüş olması ve doluluk oranlarındaki artış paralelinde, şirketin gelir ve FAVÖK artışı 2022 yılında, 2019 yılı düzeylerinin bile üzerinde güçlü bir performans sergiledi.

Kruvaziyer gemilerinin ortalama doluluk oranları 2022’nin 4’üncü çeyreğinde yüzde 90-95 aralığında gerçekleşirken, Karayipler’de yüzde 100’ü aştı. Küresel Ports Holding’in limanlarına gelen gemilerin ortalama doluluk oranı ise Ocak 2022’de yüzde 42 iken, aylar itibariyle kademeli artışını sürdürdü ve Aralık 2022’de yüzde 98 düzeyine ulaştı. Küresel Ports Holding limanlarına gelen gemi sayısı Aralık 2022’de, pandeminin şimdi ortaya çıkmadığı 2019 Aralık ayının yüzde 94’ü düzeyinde gerçekleşirken, yolcu sayısı ise Aralık 2019 düzeyinin yüzde 20 üzerinde gerçekleşti. Yolcu sayısındaki bu yükselişte Kanarya Adaları limanların da hesaplamaya ekim ayından itibaren dahil edilmiş olması tesirli oldu.

Ocak-Aralık 2022 devri kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısı 2019 Ocak-Aralık periyodunun yüzde 8 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayılarında ise 2019 düzeyinin yüzde 83’üne ulaşıldı.

Enerji iş kolunda gelirler yüzde 50 arttı

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş bazlı pak güç üretimini içeren güç üretimi iş kolunda gelirler, bir evvelki yıla kıyasla yüzde 50 artışla 553 milyon TL’ye ulaştı. Elektrik fiyatları ve kurdaki yükseliş ile birlikte FAVÖK ise 2022 yılında yüzde 24 artışla 184 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Küme ayrıyeten üretim hacmini ve tesis verimliliğini artırmak için yeni yardımcı kaynak yönetmeliğine paralel olarak, biyokütle tesisi alanlarında 2022 yılı son çeyreği ile 2023 yılının birinci çeyreğinde toplamda 3,6 MW şurası güce sahip hibrit güneş gücü yatırımını tamamlamayı hedefliyor. Öteki taraftan toplamda 100 MW gücünde GES ve bu santrallere bütünleşik 100 MW saat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için Kasım 2022’de EPDK’ya önlisans müracaatında bulundu.

Avrupa’daki resesyon feldspata talebi sınırladı

Maden iş kolu 2022 yılında 2021 yılına kıyasla gelirlerini yüzde 81 artırarak 331 milyon TL’ye ulaştırdı. FAVÖK’ünü ise tekrar birebir devirde yüzde 65 artırarak 106 milyon TL düzeyinde gerçekleştirdi. Maden iş kolunda, Avrupa’da yaşanan resesyonun sonucu olarak feldspata yönelik talepte yaşanan daralmanın tesiri ile 2022 yılında yüzde 6 azalışla 498 bin ton satış hacmi gerçekleşti. İş kolu, İspanya, İtalya ve Mısır başta olmak üzere 387 bin ton feldspat ihraç ederken, yurt içi satış hacmi 110 bin ton olarak gerçekleşti. 

Gayrimenkulde pandeminin tesirleri yok oldu

Gayrimenkul iş kolu 2022 yılında gelirlerinde yaklaşık 39 milyon TL, FAVÖK’te ise 20 milyon TL artış kaydetti. Böylelikle gelirler 71 milyon TL, FAVÖK ise 34 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Performanstaki düzgünleşme, pandeminin tesirlerinin kaybolması ve yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının artan katkısına bağlı olarak gerçekleşti.

Pandeminin tesirinin geride kalması ile birlikte kira gelirleri 34 milyon TL artarken, gayrimenkul satışları da 4,5 milyon TL artış gösterdi 

Menkul değer ve varlık idaresi iş kolu gelirlerinde yüzde 223 artış

Menkul değer ve varlık idaresi iş kolu gelirleri, süreç hacimlerindeki artış ve İstanbul Portföy’ün tam konsolidasyon tesirine bağlı olarak, 2022 yılında yüzde 223’lük bir artışla 734 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 254 artışla 311 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

hacker sitesi
hack forum hacker forum beylikdüzü escort hack forum forum bahis onwin bodrum escort gaziantep escort gaziantep escort görükle escort deneme bonusu meritking meritking meritking meritking giriş escort izmit escort adana casino siteleri casibomcu.bet deneme bonusu veren siteler bahis siteleri izmir escort istanbul escort Tarafbet giriş hack forum warez scriptler